Liceum w Urlach ponownie certyfikowane

Liceum w Urlach ponownie certyfikowane, fot: LO Urle

24 kwietnia uczniowie z klas wojskowych Liceum w Urlach uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem, które odbyło się na terenie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej.

Liceum znalazło się wśród 47 szkół zakwalifikowanych do II edycji „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Jest to dla szkoły ogromne wyróżnienie.

Po dokonaniu przeglądu pododdziałów szkolnych Minister Mariusz Błaszczak zwrócił się do przedstawicieli szkół słowami: „Dziś rozpoczynamy drugą edycję programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Dziękuję nauczycielom i wychowawcom za kształtowanie postaw, za zaangażowanie i kultywowanie tradycji oręża polskiego”, a następnie wręczył certyfikaty potwierdzające udział w programie. Dyrektor Liceum w Urlach Maria Łopuska odebrała certyfikat z przedstawicielami uczniów klasy I wojskowej – Natalią Tuszyńską i Jakubem Suplickim.

W imieniu zgromadzonych na spotkaniu kadetów ze szkół, które znalazły się w pilotażu, uczeń Liceum w Urlach Franciszek Tchórzewski podziękował Panu Ministrowi m.in. za to że młodzież klas wojskowych, ich zaangażowanie i pasje zostały dostrzeżone oraz potraktowane poważnie – Chcemy się dalej uczyć, aby jako młodzi patrioci móc służyć Polsce i Jej bezpieczeństwu. To dla nas spełnienie marzeń, oraz wielka szansa rozwoju.

Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu) oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa.
Absolwenci szkół z obu edycji programu, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i mogą zasilić rezerwy osobowe SZ RP. Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.
źródło: LO Urle