Gmina Wołomin zainicjowała konsultacje nowego tekstu statutu młodzieżowej rady.

Planowane jest przede wszystkim dodanie nowych zapisów prawnych oraz rozwiązań, które pozwolą na przeprowadzenie wyborów w formie elektronicznej. Inna propozycja to możliwość przeprowadzania sesji rady zdalnie.

Nie wiadomo jak długo potrwa obecna pandemia ani czy tego typu plagi epidemiologiczne nie wrócą za jakiś czas. Dlatego potrzebny jest statut bardziej nowoczesny, bardziej elastyczny, taki dokument pozwalający na funkcjonowanie ciał społecznych nawet w złożonej rzeczywistości.

Reklama

Konsultacje odbędą się w dniach między 22 lutego do 8 marca. Z tekstem można się zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Wołomin (pobierz dokument w formie PDF – LINK)

Zainteresowani mogą składać swoje uwagi w formie:
– pisemnej (osobiście lub pocztą) do Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (skrzynka podawcza przy wejściu głównym do budynku UM),
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@wolomin.org.pl, w tytule wpisując „Uwagi do Statutu Młodzieżowej Rady″,
– w punkcie konsultacyjnym w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji pokój 202 w Urzędzie Miejskim w Wołominie, po uprzednim umówieniu się, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Komentarze