Modernizacja ulicy Waryńskiego w Zielonce

Urząd Miasta Zielonka, fot: zielonka.pl

W ubiegłym tygodniu nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu w trybie przetargu na rozbudowę ulicy Waryńskiego w Zielonce. Rozstrzygnięcie przetargu powinno zakończyć się w połowie marca.

W informacji z otwarcia ofert, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej, znajduje się następujące zdanie: „Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia wynosi 1 100 000 zł”.

Skąd taka kwota?
W planie budżetu, uchwalonym na grudniowej sesji, była ujęta rozbudowa ulicy Armii Krajowej, na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Paderewskiego. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim szacunkowa kwota tego zadania opiewała na kwotę 1,1 mln zł.

Inwestycje drogowe w Zielonce realizowane są zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Z racji, iż obejmuje on remont ulicy Waryńskiego, opracowano do jej przebudowy dokumentację projektową. W styczniu br. przeanalizowano stan obu dróg, czyli Armii Krajowej i Waryńskiego. Analiza wykazała, że z uwagi na fatalny stan ulicy Waryńskiego, kwalifikuje się ona do pilnej modernizacji i podjęto decyzję o zmianie kolejności budowy tych ulic.

W związku z powyższym, Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę o przesunięciu środków w budżecie. W styczniu przesunięto jedynie kwotę zarezerwowaną na remont ulicy Armii Krajowej, czyli właśnie wspomniane 1 100 000.

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy Waryńskiego. W ostatnim czasie, sytuacja na rynku budowlanym jest korzystna dla samorządów w porównaniu do sytuacji sprzed ponad roku, kiedy to ceny rosły niemal nieprzewidywalnie. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta opiewa na kwotę około 3,3 mln zł. Warto tutaj zaznaczyć, iż kosztorys inwestorski, opracowany w ostatnim kwartale ubiegłego roku wykazał, że budowa ul. Waryńskiego może kosztować nawet 5,5 mln zł.

Podczas lutowej sesji, Rada Miasta Zielonka ostatecznie zdecydowała o realizacji budowy ulicy Waryńskiego, zabezpieczając brakującą część środków. Modernizacja ulicy Waryńskiego nastąpi w 2020 roku.