Norwid na barykadzie

Norwid na barykadzie, ilustracja: pbp.wolomin.pl

Starosta Wołomiński Adam Lubiak oraz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie Joanna Hołubicka zapraszają na trzecie spotkanie tematyczne z cyklu „Moja droga do Norwida”. Rozmowę z Elizą Kiepurą poprowadzi Karol Samsel. Transmisja online na FB biblioteki oraz na FB Powiatu Wołomińskiego.

Tematem dialogu „Norwid na barykadzie” stanie się zderzenie dwóch postaw i procesów twórczych: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Cypriana Norwida, którego poezja staje się dla autora „Białej magii” stałym punktem odniesienia co najmniej od roku 1942. Obydwu artystów we własnych literackich reprezentacjach wojny i katastrofy łączą idea bezkrwawej ofiary pokoleń, a także patos, wzniosłość, a zarazem trudna etyczność posługi poety – tyrteja (Norwid) i poety – żołnierza (Baczyński).

Prelegenci:

Karol Samsel – doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk literatury, filozof i poeta. Adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Współredagował tomy prac poświęconych Norwidowi: Hieroglifem zapisane. Cyprian Norwid (Warszawa 2012). Kilkuletni prezes Warszawskiego Koła Norwidologicznego, a także Koła Literatury i Kultury Modernizmu. Redaktor działu esejów i szkiców kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”. Publikował swoje teksty w „Pracach Filologicznych”, „Studiach Norwidianach” oraz w „Yearbook of Conrad Studies (Poland)”.

Eliza Kiepura – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, autorka książki „W czasie, poza czasem. Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego a koncepcje sztuki wyrastające z nauk przyrodniczych”; specjalista psychologii klinicznej, adiunkt w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Spotkania w ramach cyklu „Moja droga do Norwida” organizowane są we współpracy z Fundacją Museion Norwid fundacjamuseionnorwid.pl. Partnerem medialnym wydarzenia jest portal www.wwl24.pl.