Nowa infrastruktura drogowa w ulicy Pustelnickiej w Zielonce

Nowa infrastruktura drogowa w ulicy Pustelnickiej w Zielonce, fot: zielonka.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła prace związane z dokończeniem budowy Trasy S8 w Zielonce.

Kontrakt obejmował dokończenie prac przy węźle Kobyłka (łącznice, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węźle Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej w Kobyłce, Obwód Utrzymania Drogi.

W Zielonce prace obejmowały: węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), kładkę w rejonie ul. Letniskowej, most nad rzeką Długą, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki, ścieżki rowerowe, a także remont odcinka ul. Pustelnickiej, gdzie zbudowano nową nawierzchnię drogi wraz z chodnikami i ścieżką rowerową.

Wszystkie prace, do wykonania których zobowiązał się Inwestor, zostały zakończone. Teren ten zmienił się diametralnie. Teraz Miasto zadba, by zmodernizować pozostały odcinek ulicy Pustelnickiej. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania. Mieszkańcy zostali już poinformowani o rozpoczęciu prac przygotowawczych do przeprowadzenia tej inwestycji.