Nowa umowa na linie autobusowe „L” w Zielonce

Przystanek autobusowy

Burmistrz Kamil Michał Iwandowski i skarbnik Miasta Zielonka Monika Sopińska podpisali umowę na świadczenie usług przewozów autobusowych na terenie Zielonki.

Częstsze kursy i uruchomienie nowej linii w granicach miasta – to dwie najważniejsze zmiany w kursowaniu linii „L” w Zielonce.

Reklama

Nowa umowa wejdzie w życie w najbliższy poniedziałek. Od tego dnia, do obsługi linii L43 i L44 zostaną skierowane, inne niż do tej pory, nowsze i większe autobusy. To tylko początek zmian na L-kach w Zielonce.

Reklama

Pod koniec marca wprowadzona zostanie nowa organizacja linii „L”, wypracowana w ramach prac Zespołu Doradczego ds. Transportu Publicznego w Zielonce.

Zmiany w organizacji linii „L” w Zielonce powinny bez trudu zostać zauważone. Znacznie zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów w obrębie miasta, szczególnie w Zielonce Bankowej. Linie realizować będą 38 kursów w dni powszednie (dziś są to 24 kursy). Rozkład jazdy został skorelowany z rozpoczęciem i zakończeniem nauki w szkołach podstawowych oraz częściowo z odjazdami pociągów ze stacji PKP Zielonka i stacji Zielonka Bankowa (przystanek „Leszczynowa”).

Potrzeby zmian w ramach transportu zbiorowego w Zielonce sygnalizowane były przez mieszkańców już od dłuższego czasu. W odpowiedzi na te wnioski, w październiku ubiegłego roku, burmistrz Kamil Michał Iwandowski powołał Zespół Doradczy ds. Transportu Publicznego w Zielonce. Zespół, za główny cel przyjął działania konsultacyjne oraz zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących potrzeb komunikacyjnych mieszkańców.

W wyniku prac Zespołu przygotowane zostały następujące zmiany:

  • Linia L43

Linia L43 będzie nadal kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-CH M1, z tym że wszystkie kursy będą realizowane ulicami Kościuszki-Marecka-Fabryczna, bez wariantowania trasy zamiennie z ulicą Mazurską-Lisa Kuli w kierunku CH M1. Linia będzie obsługiwana 1 autobusem, co przełoży się na zmniejszenie liczby kursów do CH M1, ale jednocześnie pozwoli na zwiększenie kursów linii L44 i częstsze przejazdy w obrębie Zielonki.

  • Linia L44

Linia L44 będzie kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-Marki (ul. Piłsudskiego). W północnej części miasta, autobusy będą pokonywać trasę ulicami Mazurska-Lisa Kuli-Ząbkowska-Fabryczna, a przystanek końcowy zostanie zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego (róg Fabrycznej w Markach). Linia nie będzie dojeżdżać do CH M1, by skrócić czas i długość trasy przejazdu i móc częściej kursować w obrębie Zielonki.

  • Nowa linia „L”

Zostanie wprowadzona nowa linia „L” (pełna nazwa zostanie podana w terminie późniejszym). Linia będzie kursowała na trasie Kobyłka (Hubala)-Zielonka-Zielonka Bankowa, czyli częściowo po dzisiejszej trasie linii L44. Autobus zaprojektowanej linii „L” przejedzie nową trasą w centrum miasta. Zostaną wyznaczone nowe przystanki: Łukasińskiego, Mickiewicza (przy Ośrodku Zdrowia), Sienkiewicza Przedszkole, Sienkiewicza Klasztor, Chopina, Skorupki. Linia skomunikuje mieszkańców ul. Ossowskiej i okolic ze stacją PKP Zielonka, Ośrodkiem Zdrowia, Miejskim Przedszkolem nr 4 oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 3. Autobus dowiezie również mieszkańców ulicy Chopina i jej okolic do centrum miasta. Linia ta, względem obecnie funkcjonującej L44, będzie funkcjonować w szerszym zakresie godzin w dni robocze, tak aby pokryć zapotrzebowanie mieszkańców na komunikację w godzinach szczytów porannego, popołudniowego i wieczornego. Autobus będzie kursować z częstotliwością 1 kurs na godzinę.

  • Kursowanie w weekendy

W soboty, niedziele i święta trasa wszystkich trzech linii nie będzie modyfikowana, za wyjątkiem linii L43, która w weekend skróci trasę i nie będzie kursować do CH M1, ale kursy zakończy na przystanku „Fabryczna” w Markach. Autobusy na wszystkich 3 liniach będą kursować w weekend z częstotliwością co 2 godziny. Łącznie, w weekend będzie 18 kursów (dziś jest to 5 kursów na połączonej trasie L43 i L44).

Organizatorem linii „L” pozostanie Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Przetarg na obsługę linii w latach 2020-2021 wygrała firma Stalko w konsorcjum z PKS Grodzisk Mazowiecki. Linie obsługiwać będzie nowszy, niskopodłogowy i klimatyzowany tabor. Finansowanie linii nadal będzie podzielone pomiędzy Miasto Zielonka (80% kosztów) i ZTM (20% kosztów). Zasady przejazdu liniami również nie ulegną zmianie. Zielonkowianie posiadający Kartę Mieszkańca „Moje Miasto Zielonka” będą mogli korzystać z przejazdów bezpłatnie. Dla pozostałych pasażerów cena biletu jednorazowego wyniesie 4 zł za bilet normalny i 2 zł za bilet ulgowy.

Polepszenie oferty komunikacyjnej w Zielonce będzie wymagało również zwiększenia środków na ten cel. Planowany jest wzrost wydatków z budżetu miasta na sfinansowanie linii „L” w Zielonce z poziomu ok. 870 tys. zł w ubiegłym roku, do kwoty ponad 1 mln zł w 2020 r. Taka też zmiana w uchwale budżetowej została zaplanowana na wniosek burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego.

Nowa organizacja linii „L” zostanie wprowadzona w drugiej połowie marca 2020 roku.