Nowe odcinki dróg rowerowych w Markach

Nowe odcinki dróg rowerowych w Markach, fot: marki.pl

Latem ubiegłego roku Miasto Marki podpisało umowę na zaprojektowanie i budowę dróg rowerowych od Trasy Toruńskiej do granicy z Ząbkami. Aktualnie prace wchodzą w etap wykonawczy.

W tym miesiącu rozpoczęły się prace budowlane po zachodniej stronie Alei Piłsudskiego – od węzła drogi ekspresowej, wzdłuż centrum handlowego do granicy z Ząbkami. W ramach tej inwestycji powstanie nie tylko oświetlona droga rowerowa, ale również wjazd dla aut do M1 (prawoskręt z Alei Piłsudskiego, finansowany przez centrum handlowe).

Prace wykonuje Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty. Ta część inwestycji powinna być gotowa do końca sierpnia tego roku. Droga rowerowa i chodnik powstaną również po wschodniej Alei Piłsudskiego. Część prac zostanie zrealizowana latem tego roku, część jest uzależniona od uzyskania decyzji ZRID. Inwestycje są dofinansowane z unijnej puli w partnerstwie z Warszawą i Ząbkami.

Projekt pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.