Nowy aparat RTG w Ośrodku Zdrowia w Zielonce

Nowy aparat RTG w Ośrodku Zdrowia w Zielonce, fot: zielonka.pl

Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce wzbogacił się w nowy cyfrowy aparat RTG. To jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w powiecie wołomińskim. Koszt jego zakupu do blisko 1 mln zł.

W środę, 14 marca 2018 r. urządzenie zaprezentowano w obecności: burmistrza Grzegorza Dudzika, przedstawicieli Rady Miasta Zielonka: przewodniczącego Andrzeja Marka Grodzkiego i Pana Radnego Jerzego Barbarskiego. Obecni byli też przedstawiciele Społecznej Rady Ośrodka: Pani Elżbieta Talejko i Pan Waldemar Terlecki.

Zakup aparatu RTG możliwy był dzięki przeznaczeniu na ten cel środków z budżetu Miasta Zielonka, na co zielone światło wydała Rada Miasta Zielonka. Aparat RTG już służy mieszkańcom. Wykonuje zdjęcia cyfrowe, w przeciwieństwie do starego, analogowego aparatu, który służył w przychodni przez ostatnich 12 lat.

Producentem nowego urządzenia jest amerykańska firmy Carestream, która wykonała je według specyfikacji zamawiającego. Przeprowadzenie badania jest teraz o wiele prostsze, gdyż urządzenie dysponuje znacznie większymi możliwościami dostosowania aparatu na potrzeby konkretnego badania.

Nowy aparat RTG w Ośrodku Zdrowia w Zielonce, fot: zielonka.pl

Cyfrowy obraz oraz system PACS/RIS umożliwiają uszczegółowienie obrazu badania, co sprawia, że lekarz radiolog ma możliwość wykonania dokładniejszego materiału opisowego. Dzięki zdjęciom w formie cyfrowej możliwe jest też szybkie przesyłanie wykonanej ekspozycji do 3 gabinetów poradni specjalistycznych (ortopedyczna z chirurgią, chorób płuc oraz chirurgia dzieci).

Nowy aparat RTG w Ośrodku Zdrowia w Zielonce, fot: zielonka.pl

Aparat cyfrowy w placówce to element cyfryzacji tej sfery życia społecznego. Nowe urządzenie to również pozytywny wpływ na środowisko – brak zużytych odczynników i elementów błon RTG.

źródło: zielonka.pl