Nowy chodnik i ścieżka rowerowa z Majdanu o miesiąc wcześniej

Nowy chodnik i ścieżka rowerowa z Majdanu, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Chociaż termin zakończenia robót przewidziany był w czerwcu, to już w maju zostanie oddany do użytkowania ciąg pieszo-rowerowy z Majdanu do ul. Granicznej w Wołominie.

Prace inwestycyjne polegające na budowie chodnika wraz ze ścieżką rowerową oraz budowie kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Watykańskiej na odcinku 1240 metrów, dobiegają już końca. W ramach zadania została wybudowana zatoka autobusowa, powstały także przejścia z azylami dla pieszych. Azyle zwiększą bezpieczeństwo pieszych, bo przejścia są usytuowane w pobliżu cmentarza.

Nowy chodnik i ścieżka rowerowa z Majdanu, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Przedsięwzięcie jest finansowane z budżetu Powiatu Wołomińskiego, koszt zadania wynosi 1.886.678 zł ( w tym dotacja z Gminy Wołomin w wysokości 566 tys. zł). Po zakończeniu odcinka od ronda w Majdanie do ul. Granicznej inwestycja będzie kontynuowana, trwają już prace projektowe na rozbudowę drogi powiatowej – al. Niepodległości do skrzyżowania z drogą nr 634.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie