Nowy numer telefonu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Policja, fot: fotolia.com

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie i jej podległe komisariaty policji na terenie naszego powiatu, dołączyły do jednostek Policji w kraju, które już zmieniły numery telefonów. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego (np. 22) będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47.

Jednak ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery telefonów.

Efektem uruchomienia wyróżnika jest kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Wszystkie aktualne dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej KPP w Wołominie oraz w aplikacji „Moja Komenda”.

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Nowy numer telefonu: 47 72 47 900