Nowy plac zabaw i sprzęt nagłaśniający w Sołectwie Krawcowizna dzięki wsparciu PSE

70
Gmina Strachówka z nowym placem zabaw źródło: strachowka.com.pl

Gmina Strachówka z nowym placem zabaw i sprzętem nagłaśniającym dzięki wsparciu PSE

W Sołectwie Krawcowizna zostanie odnowiony plac zabaw. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki gminnemu projektowi wyróżnionemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na cel przeznaczono 20 tys. złotych.

Na placu pojawi się zjazd linowy, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy sołectwa oraz osoby odwiedzające okolicęAtrakcja z pewnością zachęci do nowych form rekreacji nie tylko najmłodsze dzieci. W odnowionej przestrzeni pojawi się również zestaw nagłośnieniowy, wykorzystywany do obsługi spotkań i wydarzeń.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Gmina Strachówka z nowym placem zabaw źródło: strachowka.com.pl

Termin zgłoszeń III tury rekrutacji do 7 października 2021. Dodatkowe informacje o organizatorze i programie można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz wzmocnijotoczenie.pl.

Komentarze