Obniżka opłaty za odbiór odpadów

Śmieciarka, fot: sir270/fotolia.com

Od 1 stycznia 2022 r.  w Ząbkach zmniejszyła się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstw domowych jednoosobowych.

Z dotychczasowej stawki 45 zł/m-c na 35 zł/m-c, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ząbki z dnia 24 listopada 2021 r.

Przypominamy, że termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 31 stycznia 2022 r. (opłata za styczeń i luty).

Opłatę można uiścić w kasie UM lub dokonać wpłaty na indywidualny numer rachunku bankowego przypisanego do nieruchomości.