Obwieszczenie dotyczące projektu uchwały krajobrazowej w Zielonce

Obwieszczenie dotyczące projektu uchwały krajobrazowej w Zielonce, ilustracja: zielonka.pl

Rusza kolejny etap procedowania projektu uchwały krajobrazowej w Zielonce.

Projekt zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Będzie to czas, w którym formalnie mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu. Zapraszamy również do dyskusji o przedmiotowym projekcie podczas spotkania, które zaplanowane jest 9 lutego 2021 r.

Czym jest uchwała krajobrazowa i czemu ma służyć?
Uchwała krajobrazowa jest dokumentem regulującym umieszczanie w miejskiej przestrzeni elementów wpływających na jego wizerunek i ład przestrzenny, są to: reklamy, szyldy, ogrodzenia i obiekty małej architektury, np.: ławki, place zabaw. Uchwała opisuje też ich typy, gabaryty, a w niektórych przypadkach nawet kolory. Jest to swego rodzaju instrukcja obsługi wskazująca co, jak i gdzie można umieszczać w mieście.

Projekt uchwały wyłożony zostanie od dnia 04 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, w godzinach pracy Urzędu, z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (22) 761-39-49, na stronie internetowej www.zielonka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Kodeks krajobrazowy”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami odbędzie się w dniu 09 lutego 2021 r. (wtorek), o godz.17.00 w formie online w aplikacji Zoom.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są o wysłanie do dnia 09 lutego do godz. 15.00 wiadomości e-mailowej na adres wgp@zielonka.pl o następującej treści:
– temat: „dyskusja publiczna Kodeksu Krajobrazowego Miasta Zielonka”,
– treść wiadomości: „zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”, podając imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej.

W odpowiedzi na wiadomość e-mailową zgłaszający otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą aplikacji Zoom wraz z instrukcją obsługi.

Zgodnie z art. 37b pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do Burmistrza Miasta Zielonka:
– pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
– za pomocą elektronicznych środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 8c z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).