Od obwodnicy Marek do granicy z Ząbkami

Od obwodnicy Marek do granicy z Ząbkami, fot: marki.pl

Wzdłuż obwodnicy Marek są już gotowe lub powstają drogi rowerowe. Będą one skomunikowane również z mareckimi miejskimi inwestycjami.

W budowie znajdują się odcinki dróg rowerowych od węzła Marki do granicy z Ząbkami. Projekt (w partnerstwie z Warszawą i Ząbkami) hojnie dofinansowuje Unia Europejska z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Po wschodniej stronie Alei Piłsudskiego powstaje chodnik i droga rowerowa, po zachodniej – droga rowerowa i oświetlenie. W budowie jest także prawoskręt do centrum handlowego M1, pojawią się również nowe nasadzenia.

Marki planują również budowę dróg rowerowych od obwodnicy w kierunku północnym.Trwa przetarg, w ramach którego miasto wyłoni projektanta inwestycji.