Ogłoszenie przetargu na budowę ul. Reymonta

Roboty drogowe, fot: Countrypixel/fotolia.com

Wczoraj (28 maja)  ogłoszony został przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest budowa drogi w ul. Reymonta w Ząbkach.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi o długości ok. 220 m (na odcinku ul. Powstańców – ul. Andersena) z jezdnią o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodników z kostki brukowej.

Przewidywany termin realizacji inwestycji: 16 listopada 2020 r.