Organizacja transportu na szczepienia w gminie Wołomin

88
Szczepionka, koronawirus, covid, fot: pixabay.com

Realizację transportu organizuje i koordynuje Urząd Miejski w Wołominie przy współpracy z
jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Mieszkańcy gminy Wołomin, którzy potrzebują pomocy w dotarciu do punktu szczepień mogą zgłosić taką potrzebę telefonicznie (tel. 22 763 30 24) od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00–15.00 oraz w piątek godz. 8.00 – 14.00, minimum 3 dni przed datą wyznaczonego terminu szczepienia.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy gminy którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę,
  • mają trudności w samodzielnym dojeździe do punktu szczepień.

W przypadku korzystania z transportu organizowanego przez Urząd Miejski w Wołominie
konieczne będzie wypełnienie dokumentów:

  • oświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oświadczenia opiekuna o stopniu
    niepełnosprawności)
  • oświadczenia o trudnościach w samodzielnym dojeździe do punktu szczepień, oraz
  • potwierdzenia realizacji transportu.

Gmina Wołomin nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia, lecz organizuje
jedynie transport osobom do tego uprawnionym.

Komentarze