Organizacje z powiatu wołomińskiego zrealizują swoje projekty społeczne

Organizacje z powiatu wołomińskiego zrealizują swoje projekty społeczne, fot: jakubiuk.com/pixart.com.pl

Jesień przyniesie dobre zmiany w regionie. Dzięki wsparciu z programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, w Jadowie powstanie kino letnie i pojawi się sprzęt do monitoringu, a gmina Strachówka doposaży plac zabaw dla najmłodszych.

Coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych bierze udział w organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dobrosąsiedzkim programie granatowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Wśród laureatów trzeciej edycji znalazły się m.in.– Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne i Biblioteka Publiczna w Jadowie. Pierwszy zwycięski projekt pozwoli na stworzenie kina letniego na terenie gminy. W ramach drugiego projektu na terenie gminy zainstalowane zostaną kamery monitoringu, dzięki którym poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. Oprócz tego gmina Strachówka doposaży plac zabaw dla dzieci i zakupi sprzęt nagłaśniający. To kolejne projekty zrealizowane dzięki zaangażowaniu PSE. W ubiegłych latach dzięki grantom gmina Strachówka zakupiła stacje dezynfekujące do rąk i stojaki na rowery.

– Tegoroczna edycja programu jest wyjątkowa – organizujemy ją na terenie 140 gmin i powiatów z całego kraju! Za nami dwie tury rekrutacji, do których zgłosiło się rekordowo dużo uczestników. Otrzymaliśmy 300 zgłoszeń, w których lokalne społeczności prezentowały swoje pomysły wzmacniające aktywność fizyczną, bezpieczeństwo, edukację, wspólną przestrzeń publiczną, środowisko naturalne lub zdrowie – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – Nasze granty to impuls do wprowadzenia dobrych, zmian społecznych. Przekazywanie tej iskry daje ogromną satysfakcję, tym bardziej że proponowane projekty są coraz ciekawsze i odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców – dodaje.

Z efektów programu „WzMOCnij swoje otoczenie” korzystają niemal wszystkie grupy społeczne. Wśród nagrodzonych podmiotów nie brakuje ochotniczych straży pożarnych, szkół podstawowych, przedszkoli, ośrodków sportu oraz pomocy społecznej. Program rozszerza także swój zasięg terytorialny – dzięki niemu zrealizowano już projekty w województwach mazowieckim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim. – Wspierając oddolne inicjatywy możemy wzmacniać gminy kompleksowo, umożliwiając wprowadzenie długotrwałych zmian, które przyczyniają się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców – informuje Jakub Kudliński z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Tylko w gminach, w których powstaje linia 400 kV Ostrołęka – Stanisławów dofinansowaliśmy 15 projektów na łączną kwotę prawie 300 tysięcy złotych.

O nagrodzonych projektach, etapach realizacji i efektach, które przynoszą, przeczytać można na stronie programu www.wzmocnijotoczenie.pl.