Planowana inwestycja w miejscowości Pasek

Roboty drogowe, fot: fotolia.com

Urząd Gminy w Klembowie informuje o planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej K.KGd-3 ul. Prymasa Tysiąclecia na odc. Km 1+249,35 – Km 2+245,65 w miejscowości Pasek”.

Zarządca drogi oświadcza, iż pas drogowy w/w ulicy po zakończeniu budowy będzie zamknięty dla prowadzenia jakichkolwiek robót, niezwiązanych z utrzymaniem dróg na okres 5 lat.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani podłączeniem swojej posesji do sieci wodociągowej proszeni są o zgłoszenie się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Klembowie w sprawie warunków jakie należy spełnić w celu wykonania przyłącza. W przypadku przyłączy gazowych lub energetycznych należy zgłosić się do zarządcy sieci.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji w Urzędzie Gminy w Klembowie, pok. nr 6. Osoby zajmujące się sprawą Patrycja Kaszuba, Piotr Grabski tel. (29) 753- 88-08.