Płatne praktyki u marszałka. Rusza rekrutacja.

Płatne praktyki u marszałka.

Studenci uczący się i jednocześnie zameldowani na Mazowszu już w najbliższe wakacje będą mogli uczestniczyć w płatnych praktykach zawodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz jego delegaturach.

To już trzecia edycja cieszącego się dużym zainteresowaniem studentów programu. Nabór wniosków rusza właśnie dzisiaj i potrwa do 18 kwietnia br. Na chętnych czeka 100 miejsc. W tym roku do programu wprowadzono kilka zmian – rekrutacja na praktyki będzie odbywała się m.in. na podstawie testu wiedzy o Mazowszu, a praktykanci otrzymają wyższe wynagrodzenie – 1950 zł brutto. Szansa dla 100 studentów

Praktyki odbywać się będą w lipcu, sierpniu i wrześniu w siedzibie urzędu marszałkowskiego – w Warszawie i jego delegaturach w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce lub Radomiu. Na studentów czeka 100 miejsc. Praktyki będą trwały 20 dni roboczych w danym miesiącu. Każdy student może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym.

Program skierowany jest do studentów zameldowanych w województwie mazowieckim i jednocześnie uczących się na stacjonarnych studiach wyższych na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu. Zgłaszać się mogą studenci, którzy w dniu składania wniosku mają poświadczone zaliczenie drugiego roku studiów. – Duże zainteresowanie poprzednimi edycjami pokazało, że warto kontynuować ten program. Chcemy, aby także w tym roku studenci z Mazowsza mogli zdobyć, tak potrzebne na współczesnym rynku pracy doświadczenie zawodowe – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Dane GUS wciąż pokazują, że bezrobocie w grupie osób poniżej 24. roku życia jest wysokie i wynosi ponad 14 proc. Liczę, że odbycie letnich praktyk w naszym urzędzie ułatwi studentom z Mazowsza późniejszy start zawodowy. Zachęcam wszystkich mazowieckich studentów do udziału w praktykach.

Ważne zmiany

W regulaminie tegorocznych praktyk wprowadzono kilka zmian. Dotyczą one przede wszystkim rekrutacji, która będzie się składała z dwóch etapów. W pierwszym należy prawidłowo wypełnić i w terminie złożyć wniosek zgłoszeniowy. Drugi etap to test wiedzy o Mazowszu, który zaplanowano na połowę maja tego roku. Jeżeli po drugim etapie rekrutacji nadal pozostanie więcej kandydatów niż proponowana liczba miejsc, studenci, którzy najlepiej rozwiążą test zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne.

Są też dobre wiadomości dla samych praktykantów. Wzrosło wynagrodzenie za praktyki – w tym roku będzie to 1950 zł brutto na podstawie podpisanej ze studentami umowy zlecenia.

Dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu programu, liczne rozmowy ze studentami, opiekunami praktyk i dyrektorami poszczególnych departamentów pokazały, że potrzebne są konstruktywne zmiany. Docierały do nas sygnały, że nie wszystkich kandydatów satysfakcjonuje prowadzone przez nas losowanie. Postanowiliśmy więc, na etapie rekrutacji, wprowadzić test wiedzy o Mazowszu. Pozwoli to nam na wyłonienie najbardziej zaangażowanych i ciekawych pracy w samorządzie Mazowsza studentów – podkreśla Waldemar Kuliński, sekretarz województwa, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. – Program praktyk postanowiliśmy skierować do studentów na wyższym etapie realizacji studiów, czyli tych, którzy ukończyli co najmniej drugi rok. Z naszych doświadczeń wynika, że będą oni mogli więcej wynieść z praktyk i lepiej wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę. Liczymy, że spośród najlepszych i wyróżniających się praktykantów możemy utworzyć bazę naszych przyszłych kadr dla urzędu – dodaje.

Studenci będą mogli wybrać, w którym departamencie, kancelarii czy delegaturze chcą odbyć praktykę. Jednak wybór ten powinien być zbieżny z ich kierunkiem studiów. Preferowane będą m.in.: prawo i administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo.

Podczas praktyk studenci poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzą, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu.

W tajniki pracy urzędu wprowadzi praktykanta jego opiekun, którym będzie jeden z pracowników wybranej przez praktykanta komórki organizacyjnej urzędu. Praktyki będą odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej przez opiekuna programem i zakresem zadań. Dodatkowo studenci wezmą udział w szkoleniach wstępnych. Zapoznają się m.in. z zasadami organizacji i działania urzędu, jego otoczeniem prawnym, podstawowymi regulacjami wewnętrznymi, zasadami przygotowywania aktów prawa wewnętrznego, a także kulturą organizacyjną urzędu. Praktykanci poznają również obowiązujące w urzędzie zasady bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Na zakończenie praktyki każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ukończonej praktyce.

Nabór wniosków o odbycie praktyk zawodowych w ramach programu „Praktyki u Marszałka” rusza już dzisiaj (3 kwietnia br.) i potrwa do 18 kwietnia br.

Formularze „Wniosków o przyjęcie na praktyki” wraz z regulaminem praktyk dostępne są na stronie urzędu www.mazovia.pl (w zakładce „Praktyki w UMWM”). Zgłoszenia można składać osobiście w punktach kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Okrzei 35 (IV piętro pok. 424a) lub w delegaturach urzędu w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub Ostrołęce, a także wysyłać pocztą na adres ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: praktyki@mazovia.pl.

Dwie poprzednie edycje programu (w 2015 r. i 2016 r.) cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. Do urzędu wpłynęło w sumie 569 wniosków, a o tym, kto zakwalifikuje się do programu decydowało losowanie. W sumie praktyki odbyło już 207 studentów. Praktykanci najczęściej wybierali Departament Organizacji, delegaturę w Płocku, Kancelarię Marszałka, a także Departament Środowiska oraz Departament Kultury, Promocji i Turystyki. Wnioski do programu najczęściej składali studenci z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Wśród nich najwięcej było studentów prawa i administracji, samorządu terytorialnego, nauk ekonomicznych i społecznych oraz rolnictwa.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego