Podpisanie porozumienia przystąpienia OSP Jasienica do KSRG

Podpisanie porozumienia przystąpienia OSP Jasienica do KSRG, fot: tluszcz.pl

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał w imieniu Gminy Tłuszcz trójstronną umowę w sprawie przystąpienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Państwową Straż Pożarną w Wołominie reprezentował Komendant bryg. mgr inż. Andrzej Wysocki, a jednostkę OSP Jasienica Prezes Paweł Kozuk i Naczelnik Paweł Żółtek. Podpisane porozumienie to pierwszy krok do włączenia jednostki OSP Jasienica w struktury KSRG.

Porozumienie wraz z wnioskiem i opinią Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie zostanie przesłane do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, następnie wniosek zostanie przedstawiony do Komendanta Głównego PSP, który wyda decyzję o włączeniu jednostki OSP do KSRG.