Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie – Grabów

Podpisanie umowy na budowę drogi Jaźwie - Grabów, fot: tluszcz.pl

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych na budowę kilometrowego odcinka drogi Jaźwie-Grabów.

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia Skarbnik Gminy, podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Jaźwie – Grabów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+995,97”. Gmina otrzyma 100 000,00 zł dofinansowania na wykonanie prawie 1 km drogi.

Łącznie dzięki dofinansowaniu, ponad 56 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych na terenie gmin i powiatów położonych wokół Warszawy. Na ogłoszony w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano w sumie 311 zadań. Na ich realizację zarząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 30 mln zł.

źródło: tluszcz.pl