Podpisanie umowy na budowę drogi w Stasinowie

Podpisanie umowy na budowę drogi w Stasinowie, fot: tluszcz.pl

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisał dziś umowę z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej nr 430953W do miejscowości Stasinów”.

Całkowita wartość zadania to ponad 450 tys. zł. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego na czele z Marszałkiem Województwa Panem Adamem Struzikiem udało się pozyskać 95 000 zł dofinansowania na realizację tego przedsięwzięcia.

Zakres robót obejmuje budowę jezdni drogi i powierzchni 2155 m2, wykonanie poboczy, zjazdów oraz przepustów, a także elementów odwodnienia powierzchniowego.