Podpisanie umowy na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w Tłuszczu

Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek z Prezesem Zarządu firmy ANAIDA Sp. z o.o. Rafałem Paciorkiem; źródło: tluszcz.pl

4 listopada Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak podpisał umowę z Panem Rafałem Paciorkiem- Prezesem Zarządu firmy ANAIDA Sp. z o.o. z Warszawy na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Tłuszczu” o wartości blisko 430 tys. zł.

Zakres przedsięwzięcia jest bardzo szeroki i obejmuje roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych- wycięcie darniny, wyrównanie terenu, nawiezienie i rozplantowanie mieszanki wegetacyjnej oraz spulchnienie i wymieszanie glebogryzarką ze spodnią warstwą gleby istniejącej, zasiew mechaniczny trawy sportowej oraz jej późniejsze wałowanie, nawożenie, podlewanie i pielęgnacja, budowę płyty boiska z nawierzchnią trawiastą wraz z wyposażeniem stałym, tj. bramkami stalowymi do piłki nożnej, siatek, ławek boiskowych wraz z oparciem, montaż koszy na śmieci, kabiny dla zawodników rezerwowych oraz magazynu kontenerowego, budowę ogrodzenia, w tym montaż furtki i bramy wjazdowej oraz montaż piłkochwytów za linią bramek o wysokości 6m i długości 90 cm.

Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Haliny Kusak; źródło: tluszcz.pl

Mieszkańcy od jakiegoś czasu sygnalizowali, że w mieście Tłuszcz konieczne jest zwiększenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który przyznał dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 już wkrótce możliwe będą rozgrywki w piłkę nożną oraz inne gry zespołowe, co znacząco wpłynie na integrację społeczną oraz ogólnodostępną rekreację. Boisko będzie znajdowało się przy ul. Wiejskiej w Tłuszczu w sąsiedztwie tłuszczańskiej strefy rekreacji. Prace już wkrótce się rozpoczną, a termin ich zakończenia to grudzień 2021r. co oznacza, że już wiosną dzieci, młodzież i dorośli będą mogli cieszyć się nowym miejscem do spędzenia wolnego czasu i uprawiania sportu.