Podpisano umowę na projekt budowlany Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Kobyłce

Podpisano umowę na projekt budowlanego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Kobyłce, fot : https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski

W ubiegły czwartek podpisano umowę z projektantem, którego zadaniem będzie opracowanie projektu budowlanego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Kobyłce przy ul. Poprzecznej.

Misją Centrum będzie świadczenie usług opiekuńczych i integracja osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz pomoc w ich usamodzielnieniu i powrocie do aktywności oraz dbanie o jak najlepszą kondycję społeczną, fizyczną i psychiczną.

Na ten cel zostało przekazane ponad 3 mln zł dofinansowania zewnętrznego.

Opieką objętych będzie każdorazowo 40 osób – 10 w systemie całodobowym oraz 30 w systemie dziennym.
Centrum prowadziło będzie m.in.:

  • Terapię indywidualną i grupową.
  • Aktywne formy spędzania czasu.
  • Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne.
Podpisano umowę na projekt budowlanego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami w Kobyłce, fot : https://www.facebook.com/Powiat.Wolominski