Podsumowanie akcji „Wiosenne Porządki” w Klembowie

Podsumowanie akcji "Wiosenne Porządki" w Klembowie, fot: klembow.pl

W ubiegłą sobotę 27 marca Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie przeprowadził akcję pod hasłem „Wiosenne Porządki”.

PSZOK w Klembowie został dodatkowo otwarty, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogli „pozbyć się” zalegających na ich posesjach odpadów.

Jak wygląda podsumowanie tej akcji w liczbach?
– 70 – tyle osób „odwiedziło” PSZOK w sobotę, a niektórzy nawet dwukrotnie!
– 12,86 – tyle ton różnego rodzaju odpadów zostało dostarczonych do PSZOK-u

– specjalne pojazdy, tzw. zgniotki, odebrały 8,86 tony odpadów
– 3 tony gruzu
– 500 kg plastiku
– 300 kg styropianu
– 200 kg papieru

Ważnym aspektem takiej akcji, jest również jej wymiar finansowy. Gmina Klembów, za każdą tonę odebranych odpadów, pokrywa koszty związane z ich utylizacją. Stawka za jedną tonę wynosi 1 146,92 zł, co łącznie daje kwotę 14 749,39 zł.