Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów, fot. marki.pl

W obecnym roku już po raz piąty uruchamiamy dla mieszkańców usługi asystenckie adresowane do osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie zostaje uruchomione w ramach rządowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację usług pozyskaliśmy kwotę 832 565,82 zł, czyli o ponad 200 tys. zł więcej niż w 2023 roku. Usługi będą w całości pokrywane z dofinansowania pochodzącego z rządowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

W 2024 roku z usług asystenckich skorzysta minimum 25 osób z niepełnosprawnościami. Do Programu kwalifikują się osoby dorosłe i dzieci. W przypadku pierwszej kategorii osób będą to mieszkańcy ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w przypadku dzieci, a więc osób do 16. roku życia konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na sfinansowanie 14920 godzin usług asystenckich.

Program na terenie miasta realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach, a usług asystenckie będzie świadczyć Spółdzielnia Socjalna „Pożytek” z Tłuszcza, z którą dziś podpisaliśmy umowę.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt – m.in. pani skarbnik Beacie Orczyk, wiceszefowej OPS Elżbiecie Błońskiej oraz prezes spółdzielni socjalnej Ewelinie Gzowskiej. Dzięki temu już po raz kolejny wesprzemy osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów – mówi Jacek Orych, burmistrz Marek.