Ponad 38,9 mln zł w ramach programów Maluch+ oraz RFRD

Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i Zastępca Burmistrza Wołomina Dariusz Szymanowski. Podpisanie umów w ramach programu RFRD. źródło: gov.pl/web/uw-mazowiecki

Ponad 38,9 mln zł w ramach programów Maluch+ oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla samorządów z województwa mazowieckiego. Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski i Zastępca Burmistrza Wołomina Dariusz Szymanowski podpisali umowę na kwotę 899 357,75 zł na rozbudowę ul. Sikorskiego w Wołominie w ramach programu RFRD.

14 umów na łączną kwotę 38 841 115,90 zł na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 3 umowy na łączną kwotę 156 540,00 zł na realizację zadań w ramach programu Maluch+ podpisali przedstawiciele mazowieckich samorządów. Uroczystość podpisania umów, z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego odbyła się 13 października br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały:

Reklama
 • powiat siedlecki – 4 umowy na kwoty:

– 5 863 235,86 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3632W od drogi nr 698 – Pruszynek – Golice – I Etap,

– 2 373 960,69 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Łysów – Hruszew,

– 192 802,50 zł na remont drogi powiatowej nr 3655W Domanice – Mroczki – Gostchorz – na odcinku Domanice – Mroczki,

– 496 668,04 zł na remont drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew,

 • powiat ostrowski – umowa na kwotę 7 536 900,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki,
 • Miasto Płock – umowa na kwotę 2 534 636,67 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 520257W – ulicy Raczkowizna,
 • Miasto i Gmina Wołomin – umowa na kwotę 899 357,75 zł na rozbudowę ul. Sikorskiego w Wołominie,
 • Miasto Siedlce – umowa na kwotę 2 665 277,02 zł na przebudowę ul. Monte Cassino w Siedlcach, na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej,
 • Miasto Płońsk – umowa na kwotę 2 019 550,00 zł na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej,
 • Miasto Pruszków – umowa na kwotę 5 125 392,99 zł na budowę ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu,
 • Miasto Mława – umowa na kwotę 892 174,32 zł na poprawę spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ul. Ciechanowskiej,
 • Miasto i Gmina Zwoleń – umowa na kwotę 1 333 444,30 zł na przebudowę ul. Świętego Jana i ulicy Armii Krajowej w Zwoleniu,
 • Miasto i Gmina Żuromin – umowa na kwotę 1 257 392,31 zł na przebudowę drogi gminnej ul. Kółkowej i ul. Pileckiego w miejscowości Poniatowo,
 • Gmina Stare Babice – umowa na kwotę 5 650 323,45 zł na rozbudowę drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową.

Dodatkowo, 25 sierpnia 2021 r. upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych, planowanych do realizacji w ramach Funduszu w 2022 r. – alokacja środków przewidzianych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim w 2022 r. wynosi ponad 295 mln zł.