Poprawa warunków w Zespole Szkół w Kozłach

Poprawa warunków w Zespole Szkół w Kozłach, fot: tluszcz.pl

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk dokonał oficjalnego przekazania kluczy do terenu, który został zakupiony pod powiększenie Zespołu Szkół w Kozłach Dyrektor placówki Pani Annie Góraj.

W czerwcu zastępca Burmistrza podpisał akt notarialny dotyczący nabycia gruntu o powierzchni 2100 m2.

Jest to ogromna szansa na rozwój szkoły oraz jej rozbudowę, co pozwoli uporać się z problemem zbyt małej ilości sal lekcyjnych.

Poprawa warunków w Zespole Szkół w Kozłach, fot: tluszcz.pl