Poszukiwany listem gończym Michał Czapski

Poszukiwany listem gończym Michał Czapski, fot: policja.pl

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, poszukują 32-letniego Michała Czapskiego. Mężczyzna jest poszukiwana na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Wołominie w celu odbycia kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Michał CZAPSKI, s. Tadeusza
ur. 18.03.1988r. w Wołominie
zameld. Wołomin, ul. Błotna

Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie listu gończego z dn. 28.01.2020 r. sygn. akt II K 935/14, wydanego przez Sąd Rejonowy w Wołominie, w celu odbycia kary 2 lata 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 177§2 k.k. w zw. z art. 178§1 k.k.

Poszukiwanemu zarzuca się, że naruszając przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych, powodując obrażenia ciała skutkujące zgonem na miejscu zdarzenia, po czym poszukiwany zbiegł z miejsca wypadku, który spowodował.

Dla funkcjonariuszy ważny jest każdy sygnał, dotyczący obecnego miejsca pobytu i miejsca ukrywania się ściganego mężczyzny.

Funkcjonariusze dyżurują całodobowo pod numerami telefonów: 22 776 20 21 – dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Można też dzwonić na numery alarmowe Policji – 112 lub bezpośrednio do Wydziału Kryminalnego KPP Wołomin 47 724 72 83, można także pisać na adres: komendant.wolomin@ksp.policja.gov.pl

Policjanci ostrzegają, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 239§1 kodeksu karnego).

Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280§2 kodeksu postępowania karnego).