Powiat z budżetem na tak

Inwestrycja powiatu, fot: WWL24

Ostatnia tegoroczna sesja Rady Powiatu Wołomińskiego, jak to zwykle bywa, zakończyła się głosowaniem nad przyjęciem budżetu na nadchodzący rok.

Tuż po odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie pozostało nic innego jak przystąpić do samego głosownia. W jego efekcie okazało się, że radni podjęli decyzja za jednogłośnie, tym samym poznaliśmy główne założenia budżetu na 2022 rok.

Na jego stronach czytamy, iż dochody Powiatu Wołomińskiego ustalono na poziomie 267 503 443 zł, wydatki 322 986 024 zł. Z tego na oświatę, czyli utrzymanie szkół specjalnych i średnich, (tych, dla których organem założycielskim jest powiat) przeznaczono nieco ponad 66 mln złotych.

Ochrona zdrowia w nadchodzącym roku zostanie wsparta kwotą 48 mln tytułem wydatków, jakie poniesie na remonty, rozbudowę, zakup wyposażenia dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Dość istotne środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w dziale Pomoc społeczna. Tu kwota wparcia osiągnie wielkość 17,7 mln zł z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch Domów Pomocy: Zielonka i Radzymin oraz pomoc rodzinom w potrzebującym. 12 mln zł w przyszłorocznym budżecie zostanie przeznaczonych na wsparcie działalności Domu Dziecka, rodzin i dzieci pieczy zastępczej.

Na kulturę i sport zabezpieczono kwotę 4 mln zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów: Powiatowej Biblioteki Publicznej, działalność Pałacu w Chrzęsnem i Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka.

W dziale najbardziej interesującym mieszkańców powiatu tzw. drogówkę, czyli inwestycje drogowe w budżecie 2022 zabezpieczono kwotę 33,1 mln zł. Znaczna ich część „pójdzie na” budowę i modernizację dróg. Niezbędne remonty pochłoną kolejne 15 mln zł

W nadchodzącym roku oddane zostaną do użytku inwestycje kubaturowe, od pewnego czasu już realizowane przez powiat: zakończy się długo oczekiwana adaptacja budynku przy ul. Wileńskiej 29A w Wołominie (dawny SKOK) z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, powstanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce czy budowa boisk i parkingów: przy ZSS w Wołominie, parkingu przy ZSS w Ostrówku, zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół przy ul. Legionów 85,.

Zaplanowano również wsparcie kwotą 2 mln zł,. Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności w budowie Hospicjum dla dzieci i młodzieży.