Powiatowy Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

65
Powiatowy Kongres Kół Gospodyń Wiejskich źródło: klembow.pl

„Powiatowy Kongres Kół Gospodyń Wiejskich” pod taką nazwą 30 września 2021 roku w strażnicy OSP Dobczyn odbyło się spotkanie kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu wołomińskiego.

Wydarzenie to zainicjowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie zgromadziło delegacje członków z ponad dwudziestu kół oraz z czterech, które dopiero zamierzają się zarejestrować. Podczas zjazdu pracownicy departamentu prawnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omawiali sprawy z zakresu praw i obowiązków KGW względem tej instytucji czyli organu nadzorującego i kontrolnego. Z kolei pracownice Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadziły szkolenie na temat aspektów prawno-finansowych funkcjonowania kół, ich obowiązków rejestracyjnych i fiskalnych. Oba tematy wywołały otwartą dyskusję podczas której zadawano wiele pytań prelegentom. Ci z kolei w wyczerpujący sposób udzielali na nie odpowiedzi.

Nie mogło zabraknąć wykładów o tematyce ogólnie mówiąc ludowej i tak odbyły się dwie prelekcje prowadzone przez etnografów z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie nt. „Tradycyjny strój regionalny powiatu wołomińskiego” wykład poprowadziła Pani Elżbieta Piskorz-Branekova oraz „Tradycyjna kuchnia regionalna z terenu powiatu wołomińskiego. Zwyczaje żywieniowe oraz ich transformacja w okresie od czasu po Drugiej Wojnie Światowej do chwili obecnej” wykładowca dr Justyna Laskowska-Otwinowska.

Organizatorem kongresu była Gmina Klembów, współorganizatorem był Powiat Wołomiński. Obie instytucje samorządowe mocno wspierają i kibicują kołom gospodyń wiejskich. Fakt tak licznego uczestnictwa członków tych grup społecznych na kongresie został dostrzeżony przez dyrekcję ARiMR oraz władze Powiatu, którzy wyrazili opinię o konieczności wpisania takiej formy szkoleniowo-instruktażowej w kalendarz wydarzeń o zasięgu powiatowym. Gratulacje za pionierski pomysł i jego realizację otrzymali ze strony Powiatu pan Wójt – Rafał Mathiak oraz KGW w Dobczynie. Obecnie na terenie powiatu wołomińskiego działa 29 zarejestrowanych kół.

Komentarze