Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie wypłaca kolejne środki w ramach Tarczy Antykryzysowej

Pieniądze, fot. Fotolia

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił już ponad 36 mln złotych wsparcia dla przedsiębiorców. Najwięcej środków zostało dotychczas skierowanych do przedsiębiorców prowadzących działalność terenie gmin Wołomin, Ząbki i Marki.

Do 10 czerwca br. trwa trzeci nabór wniosków, skierowany do przedsiębiorców, pracodawców z powiatu wołomińskiego, tj.:
– mikro-, małych i średnich przedsiębiorców o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS;
– przedsiębiorców będących osobą fizyczną nie zatrudniającą pracowników, na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
– organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek ZUS.

Kolejny nabór na zostanie ogłoszony jeszcze w czerwcu. Natomiast nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest prowadzony w trybie ciągłym.

Ważna zmiana, wprowadzona wyniku nowelizacji przepisów, zmianie uległa data z 1 marca 2020 r. na 1 kwietnia 2020 r., przed którą mikroprzedsiębiorca powinien prowadzić działalność gospodarczą, co stanowi warunek przyznania pożyczki.

Komplet dokumentów o przyznanie pożyczki, składany w formie papierowej, powinien zawierać:
– Wniosek o dofinansowanie – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
– Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
– Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – 1 egzemplarz podpisany przez wnioskodawcę;
– Umowa o wypłatę dofinansowania – 2 egzemplarze podpisane przez wnioskodawcę i zaparafowane na każdej stronie.

Złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów znacznie ułatwia pracownikom urzędu sprawne rozpatrzenie wniosku. Z zasadami udzielania dofinansowania oraz wzorami dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej wolomin.praca.gov.pl oraz na platformie praca.gov.pl.