Program Czyste Powietrze

Miasto Zielonka dofinansuje wymianę pieców węglowych fot. Pixabay

Dokładnie 771 893,53 zł otrzymali dotychczas mieszkańcy Marek z Programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze w liczbach (stan na 31 marca 2023 roku):
– 167 wniosków złożyli mieszkańcy Marek,
– 119 umów podpisanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z właścicielami nieruchomości,
– 67 zrealizowanych przedsięwzięć ekologicznych
– 771 893,53 zł – wysokość wypłaconych dotacji

Więcej o Programie Czyste Powietrze oraz zmianach od 3 stycznia 2023 roku znajdziecie Państwo >>LINK<<

Więcej informacji na stronie: czystepowietrze.gov.pl

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajduje się w Urzędzie Miasta Marki przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 95, w pokoju nr 15.
Wnioski do Programu można składać w Urzędzie Miasta Marki:
– w środy w godz. 12:00-18:00
– w piątki w godz. 10:00-14:00

Można także kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres czystepowietrze@marki.pl