Program „Piece 2018” w Markach zamknięty

Ogrzewanie domu, fot: fotolia.com

Zbieranie wniosków na dofinansowanie wymiany pieców w Markach zostało zamknięte. Do dnia 13 kwietnia wpłynęło 41 wniosków.

Zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowania na zadanie polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Marki z dniem 24 kwietnia 2018 roku zostało zamyknięte zbieranie wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców.

Do dnia 13 kwietnia 2018 roku wpłynęło 41 wniosków, spośród których:

  • 19 zostało rozpatrzonych pozytywnie (na kwotę 146.599,89 zł),
  • 7 zostało odrzuconych.

Jeśli wnioskodawcy, którzy otrzymali pismo o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zrezygnują, wtedy do programu zakwalifikują się kolejne osoby w kolejności.

Miasto zarezerwowało na ten cel kwotę 150.000,00 zł. Liczba złożonych wniosków pozytywnie nas zaskoczyła, nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania – zaznaczył Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki. Biorąc pod uwagę konieczność działania na rzecz poprawy stanu powietrza w Markach, program będzie kontynuowany w kolejnych latach.