Projekt nowej organizacji linii „L” w Zielonce

Projekt nowej organizacji linii „L” w Zielonce

Reorganizacja miejskiego transportu autobusowego w Zielonce dobiega końca. Wkrótce zostanie uruchomiona nowa linia L46.

Nowa organizacja linii „L” w Zielonce spowoduje, iż zwiększy się częstotliwość kursowania autobusów w obrębie miasta, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W godzinach porannych i popołudniowych szczytów komunikacyjnych, linie L43 i L46 będą realizować skróconą trasę, kończącą się na przystanku „Fabryczna 02”, przy al. Piłsudskiego w Markach. Autobusy tych dwóch linii będą nadal dojeżdżać do Centrum Handlowego M1, ale poza godzinami szczytu w dni powszednie oraz w soboty. W niedziele, ze względu na ograniczenie handlu, nie będzie kursów do CH M1.

Linia L43
Autobusy linii L43 będą kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-Marki/CH M1. Wszystkie kursy będą realizowane ulicami Kościuszki-Marecka-Fabryczna, bez wariantowania trasy zamiennie z ulicą Mazurską-Lisa Kuli w kierunku Marek. Linia będzie obsługiwana jednym autobusem, a większość kursów zakończy się na przystanku „Fabryczna 02”, przy al. Piłsudskiego w Markach. Dojazdy do CH M1 linia będzie odbywać się w dni powszednie poza godzinami szczytu w soboty przez cały dzień.

Z przystanku „Fabryczna 01”, zlokalizowanym przy al. Piłsudskiego w Markach, możliwe będą przesiadki do autobusów ZTM, kursujących w kierunku centrum Warszawy:
– 140, 340, 738 (kierunek Metro Trocka),
– 240, (kierunek Żerań FSO),
– L45, (kierunek CH Marki).

Możliwość przesiadki na przystanku „Fabryczna 01″ do autobusów pięciu linii powoduje, że w godzinach szczytu czas oczekiwania na autobus wyniesie zaledwie kilka minut. Autobusy linii 140 i 340 kursują w godzinach szczytu co 10 minut, autobusy 240 i 738 co 20 minut, a L45 co 60 minut.

Linia L44
Linia ta będzie kursowała na trasie Turów/Kobyłka-Zielonka-Zielonka Bankowa. W centrum Zielonki przejedzie ulicami: Łukasińskiego-Mickiewicza-Kolejowa-Sienkiewicza-Chopina-Kilińskiego-Skorupki-Kolejowa i dalej w kierunku Zielonki Bankowej. Linia L44 skomunikuje mieszkańców ul. Ossowskiej i okolic, ze stacją PKP Zielonka, Ośrodkiem Zdrowia, Miejskim Przedszkolem nr 4 oraz ze Szkołami Podstawowymi nr 1 i nr 3.

Nowa linia L46
Linia L46 będzie kursować na trasie Zielonka Bankowa-Zielonka-Marki/CH M1.
W północnej części miasta autobusy będą pokonywać trasę ulicami: Mazurska-Lisa Kuli-Ząbkowska-Fabryczna. Podobnie jak L43, kursy do CH M1 będą odbywać się w dni powszednie poza godzinami szczytu. W większości kursów przystankiem końcowym będzie „Fabryczna 02” w Markach. Dzięki skróceniu trasy L46 na terenie Marek będzie realizowanych więcej kursów w obrębie Zielonki.

Częstotliwość kursowania autobusów w godzinach szczytu:
– Zielonka Bankowa – autobus co 20 minut.
– Zielonka Centralna – autobus co 30 minut.
– Dojazd do stacji PKP (przystanki Urząd Miasta i PKP Zielonka) – autobus co 20 minut z kierunku Zielonka Bankowa, z kierunku północnego co 30 minut.
– Osiedle Wolności – autobus co 30 minut.
– Osiedle Długa, Żabia – co 30 minut.
– Ossowska i okolice – co 60 minut.
– Mazurska i okolice – co 60 minut.
– Drewnicka – co 60 minut.
– Chopina i okolice – co 60 minut.

Kursy w sobotę i niedzielę
Autobusy miejskich linii „L” będą kursować w soboty i niedziele według rozkładów innych niż w dni powszednie.

SOBOTA
Linia L43 zrealizuje w soboty 7 kursów, wszystkie z przystankiem końcowym przy Centrum Handlowym M1. Linia L44 wykona 6 kursów. Linia L46 również zrealizuje 6 kursów, z przystankiem końcowym przy al. Piłsudskiego w Markach. W nowym rozkładzie nie będzie już weekendowego łączenia tras linii, jak to miało miejsce do tej pory.

W sumie, w soboty wykonanych zostanie 19 kursów.

NIEDZIELA
W niedzielę kursować będą wyłącznie autobusy linii L43 i L46. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w handlu w niedziele, autobusy nie będą dojeżdżać do centrum handlowego, trasa zakończy się na przystanku „Fabryczna 02” w Markach. Obie linie wykonają łącznie 10 kursów w niedzielę.

Jak przebiegały prace nad przygotowaniem nowego rozwiązania komunikacyjnego?
Propozycje zmian w organizacji linii „L” wypracował, powołany w październiku 2019 r. przez burmistrza Kamila Michała Iwandowskiego, Zespół Doradczy ds. Transportu Publicznego w Zielonce.

Jesienią ubiegłego roku, zespół ten brał udział w przygotowaniu konsultacji społecznych dot. transportu publicznego w Zielonce. W kolejnym etapie członkowie Zespołu zajęli się omówieniem i podsumowaniem wyników konsultacji oraz analizą możliwości utworzenia nowych połączeń. Rozpatrywano m.in. przywrócenie połączenia autobusowego z przystankiem Mokry Ług przez ul. Żołnierską, a także uruchomienie nowego autobusu w kierunku Metra Trocka. Ze względu na wysokie koszty utworzenia takich połączeń, zespół skupił się na rozwiązaniach mogących zdecydowanie poprawić komunikację w obrębie miasta. Jako główny punkt przesiadkowy dla osób komunikujących się z Warszawą przyjęto stację PKP Zielonka.

U podstaw nowej koncepcji organizacji linii „L” w Zielonce przyjęto zasadę, by znacząco nie zwiększać wydatków Miasta na transport, względem lat poprzednich, ale maksymalnie wykorzystać tabor składający się z 3 autobusów. Nowe rozkłady jazdy uwzględniają więc maksymalne zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów w granicach miasta, a także dostosowanie rozkładów do godzin rozpoczęcia i zakończenia nauki w szkołach podstawowych. Zespół doradczy starał się również wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej, adekwatnie do możliwości finansowych i organizacyjnych Miasta.