Przetarg na przebudowę ulic mareckiego Zieleńca

Ulica Główna w Markach, fot: UM Marki

Marecki ratusz ogłosił przetarg na kompleksową przebudowę ulic: Głównej, Wesołej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej i Przyleśnej.

W zakresie najnowszego zamówienia znajdują się m.in.:  remont Wesołej, Głównej, Strzeleckiej, Zachodniej, Wiśniowej, Wschodniej, Przyleśnej – budowa kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód opadowych – budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic – budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – przebudowa rowu – budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Głównej, Wesołej, Przyleśnej – budowa drogi rowerowej od ul. Przyleśnej do węzła drogi ekspresowej S-8 „Zielonka 2”.

Projekt był konsultowany z mieszkańcami Zieleńca przez Mareckie Inwestycje Miejskie, które wykonywały dokumentację.

Miasto sięga po fundusze zewnętrzne, by zrealizować tę inwestycję. Budowa dróg rowerowych ma zapewnione finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”. Marki starają się również o rządowe pieniądze z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek przeszedł ocenę formalną, w połowie listopada będzie opublikowana wstępna lista rankingowa. Konkurencja jest jednak bardzo silna, bo o 36 mln zł dotacji rywalizują 83 gminy.

Oferty w przetargu na przebudowę ulic na Zieleńcu zostaną otwarte 18 grudnia. O wyborze wykonawcy zdecydują dwa czynniki – cena oraz okres gwarancji i rękojmi (minimalny to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy). Termin zakończenia robót został ustalony na 30 września 2018 r.

źródło: Urząd Miasta Marki