Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Klembów

364

Od 17 marca rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, lub chcących zmienić dotychczasową placówkę mogą zrobić to poprzez internetowy system elektroniczny zapewniony przez Gminę Klembów.

Aby ułatwić ten ważny wybór dla rodziców przyszłych przedszkolaków od 5 marca 2021 r. została udostępniona na stronie internetowej przedszkola-klembow.nabory.pl szczegółowa oferta wszystkich szkół prowadzących oddziały przedszkolne w Klembowie.

Sama rekrutacja w skrócie polegać będzie na: zalogowaniu się przez rodziców do systemu, wpisaniu w elektronicznym wniosku danych dziecka i rodzica oraz wskazaniu, jakie oddziały przedszkolne brane są pod uwagę. Powstanie wówczas tak zwana lista preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tej najbardziej wymarzonej. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice wydrukowaną papierową wersję wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, dostarczają do tzw. szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Dostarczenie wydrukowanych wniosków do szkół jest konieczne ze względu na złożenie razem z nimi dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych przez dziecko.

Pracownicy szkół czekają na takie zgłoszenia do 9 kwietnia 2021 r. do godziny 15:00 (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00).

Odbiór dokumentów w szkołach będzie przebiegał z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego – to może oznaczać, np. konieczność pozostawienia kompletu dokumentów w zabezpieczonych, zamykanych urnach wystawionych w szkołach. Warto zatem spiąć dokumenty i umieścić je w zamkniętej kopercie. Ze względu na procedury sanitarne może się zdarzyć, że dopiero po pewnym czasie dokumenty trafią do pracowników sekretariatu. Aby uniknąć niepotrzebnych stresów ważne jest, aby nie zostawiać złożenia ich na ostatnią chwilę, może bowiem się okazać, że niezbędne będzie uzupełnienie dokumentacji. W sytuacjach związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości dostarczenia dokumentów w wersji papierowej do szkoły – należy bezpośrednio kontaktować się telefonicznie ze szkołą i ustalić możliwości przekazania dokumentów inną drogą.

Rodzice, którzy z obiektywnych powodów mają trudności ze skorzystaniem z komputera (internetu) powinni skontaktować się ze szkołą w celu pobrania wniosku w formie tradycyjnej i ustalenia dalszych kroków działania.

23 kwietnia 2021 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli dowiedzieć się, do jakiego oddziału przedszkolnego zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w szkołach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego przedszkola-klembow.nabory.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie – najpóźniej do dnia 7 maja 2021 r. do godziny 12.00 – tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku ze szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego oddziału przedszkolnego w szkole.

W tym roku nowością jest zwiększenie liczebność oddziałów przedszkolnych i co najważniejsze wydłużenie godzin ich funkcjonowania z 5 do 10 godzin. W dwóch placówkach gdzie z przyczyn technicznych nie ma możliwości zorganizowania oddziałów 10-godzinnych, dzieci sześcioletnie będą miały zapewnioną opiekę świetlicową nawet do godziny siedemnastej.

Mapa Szkół Gminnych w Klembowie, ilustracja: klembow.pl
Komentarze