Remont budynków komunalnych w Wołominie ze wsparciem z UE

Remont budynków komunalnych w Wołominie ze wsparciem z UE, fot: mazovia.pl

Wsparcie z UE umożliwi renowację siedmiu budynków komunalnych zlokalizowanych przy ulicach Warszawskiej, Kościelnej, Wileńskiej, Mickiewicza oraz Ogrodowej w Wołominie.

Dzięki wsparciu poprawi się standard życia mieszkańców, ale również wizerunek centrum miasta objętego programem rewitalizacji. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma aż 1,2 mln zł dofinansowania z UE. Umowę w tej sprawie podpisali Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Elżbieta Radwan burmistrz Wołomina. W spotkaniu udział wzięła także radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Renowacja siedmiu budynków komunalnych w Wołominie
W ramach inwestycji wykonane zostaną prace związane z modernizacją dachu, stropów i klatek schodowych. We wszystkich budynkach zaplanowano wymianę okien i drzwi do klatki schodowej na nowe. Zostaną zmodernizowane instalacje centralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej, instalacje centralnego ogrzewania i instalacje elektryczne. Wszystkie budynki zostaną podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Tytuł projektu: Odnowa tkanki mieszkaniowej w obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin
Beneficjent: Gmina Wołomin
Całkowita wartość projektu: 3 437 636,20 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 278 741,52 zł
Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych