Remont kamienic – będzie nowy przetarg

ZUK odstąpił od umowy z wykonawcą inwestycji i wezwał go do zapłaty kar umownych. Główny powód – opóźnienia.

20 marca Zakład Usług Komunalnych odstąpił od umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą remontu i przebudowy ośmiu kamienic Briggsów. Powodami są: znaczne opóźnienie realizacji inwestycji względem harmonogramu (i to pomimo wydłużenia czasu jej realizacji) oraz powierzenie prac podwykonawcy „w sposób sprzeczny z ustaleniami zawartymi w umowie”.

Pierwsze trzy z kamienice (nr. 76,78,80) powinny być gotowe do 16 grudnia 2016 r. ZUK poszedł na rękę wykonawcy i przedłużył termin do połowy stycznia 2017 r. Mimo tego nie został on dotrzymany.

„Biorąc pod uwagę fakt, iż całość prac objętych niniejszą umową, a więc prac na ośmiu kamienicach, winna zostać wykonana do dnia 31 października 2017 r., podczas gdy do dnia dzisiejszego nie zakończyli Państwo prac obejmujących pierwsze trzy kamienice, mimo iż termin ich wykonania już upłynął i to pomimo jego wydłużenia, nie jest prawdopodobnym, aby zdołali Państwo je ukończyć w ustalonym terminie” – czytamy w piśmie do wykonawcy.

Zgodnie z umową, wykonawca ma siedem dni na przedstawienie kompletnego rozliczenia wykonanych robót.

Jednocześnie, również zgodnie z umową, ZUK wezwał wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 10 proc. wynagrodzenia brutto.

Komisja, w której skład wchodzą kierownik budowy, inspektor nadzoru i przedstawiciel ZUK, rozpoczęła odwiedziny każdego lokalu, w którym były prowadzone prace, by zinwentaryzować zakres i poprawność wykonania, stwierdzić ewentualne usterki i ustalić listę niezbędnych prac do zakończenia inwestycji. Po zakończonej inwentaryzacji nastąpi rozliczenie z wykonawcą.

Trzy kamienice zostaną dokończone przez innego wykonawcę. Na kolejne pięć zostanie ogłoszony przetarg.

Źródło: UM Marki