Rozbudowa LO w Radzyminie dobiegła końca

Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie, fot: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Dobiegła końca jedna z największych i najbardziej kosztownych inwestycji oświatowych powiatu wołomińskiego na przestrzeni ostatnich lat, rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie. W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się procedura komisyjnego odbioru obiektu, z udziałem przedstawicieli inwestora – powiatu wołomińskiego, wykonawcy oraz dyrekcji szkoły.

Ze względu na wartość historyczną starego gmachu, który liczy ponad 170 lat, nowa część musiała zostać do niego dostosowana. W nowym obiekcie mieszczą się: hala sportowa, sala gimnastyczna, pracownie informatyczne, sala przedmiotowa, szatnia, biblioteka i czytelnia multimedialna. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 7 mln zł.
Wymiary nowego obiektu to:
– długość: 53,85
– szerokość: 42,52
– powierzchnia zabudowy budynku: 1492,00 m kw.
– powierzchnia całkowita budynku: 5258,00 m kw.
– wysokość sali gimnastycznej: 748 cm
Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie, fot: Powiat Wołomin

Przeprowadzenie inwestycji było niezbędne ze względu na dużą liczbę chętnych do podjęcia nauki w radzymińskim liceum. Placówka ta od lat przyciąga młodych ludzi bardzo wysokim poziomem kształcenia, atrakcyjną ofertą zajęć programowych i dodatkowych oraz tradycją, która jest fundamentem działań podejmowanych przez nauczycieli i uczniów. Zdaniem starosty Kazimierza Rakowskiego inwestycja jest wielkim sukcesem zarówno Zarządu, jak i Rady Powiatu. Z założenia miała się zakończyć później, bo dopiero w październiku, tymczasem już przed pierwszym dzwonkiem wszystko będzie przygotowane na przyjęcie uczniów.

Tradycja i nowoczesność
Wieloletnia tradycja radzymińskiego liceum doskonale współgra z nowoczesnymi metodami nauczania. Absolwenci szkoły zdają egzaminy maturalne z wysokimi wynikami, co umożliwia im kontynuowanie nauki na najbardziej prestiżowych uczelniach wyższych w całej Polsce, a następnie odnaleźć się w życiu zawodowym. Uczniowie mogą korzystać z programu stypendialnego „PRYMUS”, otrzymują też stypendia Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytetu Warszawskiego i Starosty Wołomińskiego.
Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Radzyminie, fot: Powiat Wołomin

Szkoła doczekała się już wielu nagród za swoją działalność, były to m.in. nagroda Ministra Republiki Francuskiej za „Najciekawsze formy pracy z młodzieżą” oraz tytuły: „Szkoła z Tradycją”, „Szkoła Dialogu”, „Szkoła aktywna sportowo” czy „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. Realizuje program nauczenia z uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości, ekonomii, psychologii, pedagogiki oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Licealiści mają możliwość doskonalenia swoich kompetencji podczas wyjazdów zagranicznych do krajów Unii Europejskiej, m.in. Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Niezwykle ważna jest też współpraca ze środowiskiem akademickim: Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Liceum współpracuje ponadto z innymi instytucjami, takimi jak np. Międzynarodowa Organizacja Studencka AIESEC, wraz z którą uczestniczy w projekcie „Make It Possible”, w ramach którego zagraniczni studenci prowadzą zajęcia w języku angielskim. W ramach edukacji dla bezpieczeństwa szkoła nawiązała współpracę z 9 Brygadą Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach, która objęła opieką klasę sportowo – mundurową.

W nadchodzącym roku szkolnym liceum otworzy klasy o profilach: biznesowym, psychologiczno-pedagogicznym i sportowo-mundurowym.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie