Rozpoczynają się prace związane z budową ulicy Szymborskiej w Radzyminie

Rozpoczynają się prace związane z budową ulicy Szymborskiej w Radzyminie, fot: radzymin.pl

Przetarg na budowę ul. Szymborskiej w Radzyminie, która będzie przedłużeniem ul. Falandysza do ulicy Konopnickiej wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą techniczną został rozstrzygnięty. Niebawem ruszają prace.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych – z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach całej inwestycji przewidziano:
– wykonanie jezdni;
– zjazdy indywidualne;
– miejsca postojowe;
– chodniki z płyt betonowych;
– wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych;
– odwodnienie drogi;
– budowę oświetlenia drogowego wraz z systemem sterownia kompatybilnym z systemem eksploatowanym obecnie w gminie Radzymin;
– budowę kanału technologicznego;
– przebudowę sieci kolidujących z rozbudowywaną drogą (sieć energetyczna, sieć teletechniczna, sieć gazowa);
– rozbudowa skrzyżowania ulic Szymborskiej, ul. Reymonta i ul. Falandysza;
– oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
– wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych;
– opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poświadczonej przez właściwy urząd, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu.

Wszystkie informacje, w tym dokumentację przetargu, znajdą Państwo na BIP Radzymin. W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić okresowe utrudnienia w dostępie do nieruchomości oraz w przejściu i przejeździe przedmiotową ulicą.