Rusza akcja darmowej sterylizacji i kastracji psów oraz kotów w Markach

Pies z kotem, fot. Pixabay

Gmina Miasto Marki rozpoczęła akcję darmowej sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych posiadających właścicieli, którzy zamieszkują na terenie Gminy Miasto Marki. Projekt w 100% finansuje koszty sterylizacji, kastracji oraz trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa).

Mieszkaniec Gminy Miasto Marki może ubiegać się o sfinansowanie sterylizacji lub kastracji oraz znakowania jednego kota i jednego psa w ciągu roku (dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek).

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

1. złożenie wniosku w kancelarii Urzędu Miasta Marki w pokoju nr 13 ;
2. wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą chipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych)
3. przedłożenia lekarzowi weterynarii książeczki zdrowia zwierzęcia oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów).

Gmina Miasto Marki nie pokrywa kosztów wykonania dodatkowych badań, nie ponosi kosztów wykonania dodatkowych zabiegów lub usług.
Gmina Miasto Marki nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ropomacicze, itp.).

Przed przystąpieniem do akcji należy zapoznać się z Regulaminem (poniżej dostępny plik pdf).

REGULAMIN
WNIOSEK

źródło: www.marki.pl