Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego w Kobyłce

Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego w Kobyłce

Urząd Miasta Kobyłka zaprasza do składania wniosków w III edycji Budżetu Obywatelskiego. Propozycje projektów można składać do 1 marca. Głosowanie Mieszkańców na zakwalifikowane projekty będzie się odbywało od 5 do 29 czerwca. 

Pomysłodawcom przypominamy, że złożony projekt musi dodatkowo uzyskać co najmniej 15 podpisów na liście poparcia – i muszą to być osoby zamieszkałe w Kobyłce. Podpisy są weryfikowane, dlatego warto zebrać nieco więcej podpisów, żeby ich nie zabrakło.

Wszystkie informacje, wzór formularza i listy poparcia (oraz ewentualna zgoda na zgłoszenie projektu przez osobę małoletnią) znajdują się na stronie: >>LINK<<.

Budżet obywatelski w Kobyłce
Budżet obywatelski został wprowadzony Uchwałą Rady Miasta Kobyłka, która określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego oraz wymagania, jakie powinien spełniać każdy projekt.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Dzięki niemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Kobyłki. Co roku można wymyślić i zgłosić projekt, a następnie wybrać w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób Mieszkańcy wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Miasto.

Ile wynosi kwota w budżecie obywatelskim?
Kwota przeznaczona na budżet obywatelski każdego roku wynosi 500 tys. zł.

Jak wygląda proces?
Cały proces składa się z kilku etapów:
– zgłaszanie projektów;
– ocena projektów przez specjalnie powołany zespół w Urzędzie Miasta;
– głosowanie Mieszkańców;
– ogłoszenie wyników;
– realizacja pomysłów.