Słowa roty przysięgi wybrzmiały po raz 20!

Słowa roty przysięgi wybrzmiały po raz 20!, fot: 5MBOT

W minioną sobotę odbyła się już dwudziesta w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy – ochotników 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Złożyło ją 40 terytorialsów, którzy już za miesiąc szkoleniem rotacyjnym rozpoczną 3 – letni cykl szkolenia w WOT.

Miniony weekend tj. 24 i 25 kwietnia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko 300 ochotników z całej Polski, 40 zasili szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „RÓJ” Przysięgą wojskową zakończyli 16 – dniowe szkolenie podstawowe i tym samym dołączyli do grona mazowieckich terytorialsów. Uroczystość odbyła się w minioną sobotę i oprócz 40 ochotników, którzy wypowiedzieli słowa roty przysięgi wzięło w niej udział 43 żołnierzy – rezerwistów, którzy ukończyli 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze.

Za miesiąc rozpoczną swoje pierwsze szkolenia rotacyjne, w pierwszym roku będą one miały charakter indywidualny, w drugim roku będą to szkolenia specjalistyczne w ramach konkretnej funkcji w pododdziale (np. saper, medyk, radiotelefonista, kierowca itp.), natomiast trzeci rok to szkolenia zgrywające. Ukończenie 3- letniego cyklu szkolenia otwiera żołnierzom drogę do służby zawodowej. Nowi terytorialsi swoje szkolenia rotacyjne będą odbywać w batalionach do których przynależą terytorialnie.

Podczas uroczystości płk Mieczysław Gurgielewicz, Dowódca 5MBOT, odczytał list od Ministra Obrony Narodowej skierowany do przysięgających żołnierzy: – Wasza dzisiejsza przysięga wojskowa i służba w WOT to wyraz patriotyzmu oraz gotowości do pomocy potrzebującym. Jesteście gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za innych, uczynić dbanie o bezpieczeństwo najbliższego otoczenia częścią swojego życia. Motto formacji „Zawsze gotowi, zawsze blisko” staje się dla Was jedną z najważniejszych zasad – pisał Mariusz Błaszczak.

W imieniu przysięgających żołnierzy głos zabrał szer. Jakub Klimczak, mieszkaniec Warszawy, na co dzień pracownik jednego z warszawskich banków: – ostatnie 16 dni każdy z nas przeżył na swój własny, indywidualny sposób (…) mogę ten czas podsumować następującymi słowami: satysfakcja, samorealizacja, współpraca, dyscyplina, patriotyzm, wzajemna pomoc, pokonywanie własnych ograniczeń. Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć że wstępując w szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej przyświecają nam idee, które wpisują się w Credo Terytorialsa. – mówił podczas swojego wystąpienia.

Ciechanowskie pododdziały wzbogaciły się o 23 żołnierzy, 13 z nich złożyło w sobotę przysięgę, są to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego, mławskiego oraz żuromińskiego.

Batalion 52 z Komorowa powiększył się natomiast o 14 nowych terytorialsów,a 9 z nich w sobotę składało przysięgę. Są to mieszkańcy powiatu pułtuskiego, makowskiego, ostrowskiego oraz ostrołęckiego. Są wśród nich 3 kobiety.
53 batalion lekkiej piechoty z Siedlec po przysiędze poszerzył swoje szeregi o 12 nowych ochotników, mieszkańców powiatu siedleckiego, mińskiego oraz sokołowskiego. 6 z nich po raz pierwszy miało styczność z wojskiem, ukończyli oni 16 – dniowe szkolenie i w sobotę złożyli przysięgę wojskową.

O 34 żołnierzy poszerzyły się szeregi 54 batalionu lekkiej piechoty 5 MBOT, który stacjonuje w Zegrzu Płd., przysięgę złożyło 12 z nich. Są to mieszkańcy Warszawy oraz powiatu legionowskiego i wołomińskiego.

Szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzmocniły się łącznie o 84 żołnierzy, wśród nich jest 15 kobiet.

Kolejna okazja do wstąpienia w szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie14 maja, wówczas wcieleniem rozpocznie się czwarte w tym roku szkolenie podstawowe w brygadzie.

*****

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.