W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Widnej w Wołominie”, jutro (10.05) o godzinie 14.00, w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie odbędzie się spotkanie, mające na celu omówienie i uzgodnienie rozwiązań projektowych ujętych w koncepcji budowy, na podstawie której wykonywany będzie dalszy ciąg prac projektowych.

Reklama
Komentarze