Spotkanie z dyrektorami szkół z Tłuszcza przed rozpoczęciem roku szkolnego

Spotkanie z dyrektorami szkół z Tłuszcza przed rozpoczęciem roku szkolnego, fot: tluszcz.pl

We wtorek, 25 sierpnia odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz, aby określić zasady organizacji nauki w nadchodzącym roku szkolnym.

W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Jadwiga Gizińska. Dyrektorzy analizowali sytuację związaną z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021, w aspekcie m.in. trwającej pandemii koronawirusa oraz jaki będzie miała ona wpływ na prowadzony proces edukacyjny w ich placówkach.

Po zapoznaniu się z aktualnymi przepisami i wytycznymi Ministeria Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego związanymi z pandemią COVID-19 postanowiono, że szkoły będą pracować w systemie stacjonarnym. Oznacza to, że począwszy od 2 września lekcje będą odbywać się stacjonarnie w placówkach.

Zastępca Burmistrza Waldemar Banaszek poinformował Dyrektorów placówek, że do każdej szkoły zostaną dostarczone środki do dezynfekcji oraz maseczki ochronne, mające umożliwić zachowanie bezpieczeństwa. Oprócz tego, placówki oświatowe zostaną zdezynfekowane przez strażaków z OSP Chrzęsne przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W toku dyskusji wypracowane zostały wspólnie ogólne wytyczne, które dyrektorzy uwzględnią w swoich regulaminach wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem szkół w czasie zagrożenia COVID-19. Dyrektorzy zostali poinformowani także o najistotniejszych zmianach w przepisach prawa oświatowego.