Środki z Funduszu Inwestycji lokalnych trafiły do Powiatu Wołomińskiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

Starosta Adam Lubiak poinformował w poniedziałek, że środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiły już na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wołominie. Chodzi o kwotę ponad 13,5 mln złotych, która zostanie przeznaczona na powiatowe inwestycje.

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów
i miast. Wysokość przekazanych środków będzie zależeć od wartości planowanych przez poszczególne samorządy inwestycji. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych
(5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich). To swoista Tarcza dla samorządów.

– Powiat Wołomiński jest jednym z największych na Mazowszu beneficjentów nowego funduszu. Tylko Starostwo Powiatowe uzyskało wsparcie w wysokości ponad 13,5 mln złotych. Włącznie z dwunastoma gminami wchodzącymi w skład naszego powiatu, to kwota ponad 42 mln złotych. Dobrze zagospodarujemy te środki, to niespotykane w 30-letniej historii polskiego samorządu wsparcie dla samorządowych inwestycji lokalnych – powiedział Starosta Adam Lubiak.

Starosta zapowiedział, że pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na uzupełnienie wkładu własnego realizowanych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych, remonty w placówkach oświatowych, inwestycje w obszarze ochrony zdrowia i polityki społecznej.

Gminy, miasta i powiaty mogły składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od 27 lipca do 10 sierpnia. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Dodatkowe 6 mld złotych rozdysponuje Prezes Rady Ministrów
na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy w ramach konkursu ofert.