Środki z KSOW dla Klembowa, Jadowa i Strachówki

Podpisanie umów z beneficjentami, fot: Michał Słaby

Blisko 900 tys. zł trafi w tym roku za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego na organizację na Mazowszu konferencji, seminariów, targów, konkursów czy szkoleń w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Środki pozyskało 17 beneficjentów. Będą one przeznaczone na realizację 27 wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką. Część środków trafi do powiatu wołomińskiego, wsparcie otrzyma Gmina Strachówka, Gmina Klembów , Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Jadów.

– To bardzo ważne środki, bo skierowane na aktywizację obszarów wiejskich. Wśród podpisanych dziś umów jest wiele inicjatyw realizowanych przez mieszkańców zarówno dużych, jak i małych miejscowości. Są wśród nich imprezy cykliczne, projekty turystyczne, ale też oczywiście wydarzenia związane z promowaniem polskiej kultury i tradycji właśnie na terenach wiejskich – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Podpisanie umów z beneficjentami, fot: Michał Słaby

Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim w 2017 r., dzięki pozyskanym środkom zorganizują szereg wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką. Zagwarantowana pomoc finansowa umożliwi także organizację imprez promocyjno-informacyjnych na całym Mazowszu, m.in. XV Warszawskiego Święta Chleba (wrzesień/październik), VIII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw – LGD Zalew Zegrzyński (9 września) czy Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” (wrzesień/październik).

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego