Strategiczna współpraca MON i Liceum w Urlach

Strategiczna współpraca MON i Liceum w Urlach, fot: Ministerstwo Obrony Narodowej

W czwartek 25 marca Starosta Adam Lubiak podpisał z Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem Błaszczakiem list intencyjny w sprawie utworzenia w mundurowym Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach klasy o profilu lotnictwo wojskowe.

To przełomowy moment dla rozwoju oferty edukacyjnej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Strony listu intencyjnego oświadczyły, że wyrażają wolę współpracy w zakresie utworzenia w mundurowym Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach klasy o profilu lotnictwo wojskowe już w roku szkolnym 2021/2022.

– Otwieramy klasę, która będzie skoncentrowana na naszych wspaniałych Siłach Powietrznych. Liczymy na to, że wszyscy absolwenci Liceum zostaną żołnierzami Wojska Polskiego. Jestem przekonany, że ta inicjatywa służy Polsce – powiedział Minister Mariusz Błaszczak.

Strategiczna współpraca MON i Liceum w Urlach, fot: Ministerstwo Obrony Narodowej

Szczegółowe ustalenia w zakresie obszarów współpracy określi umowa o współpracy zawarta pomiędzy 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach, nad redakcją której trwają obecnie prace merytoryczne.

– Strategiczna współpraca z Ministerstwem oraz 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, daje naszym uczniom unikalną szansę na zdobycie specjalistycznej wiedzy
i umiejętności, które zaprocentują w przyszłości, niezależnie od ścieżki zawodowej, którą nasi absolwenci ostatecznie wybiorą. Już teraz wielu naszych absolwentów kontynuuje naukę na wyższych uczelniach wojskowych i wstępuje w szeregi armii. – mówi Starosta Adam Lubiak.

Ministerstwo Obrony Narodowej od lat wspiera Liceum w Urlach, które jest jedyną publiczną placówką na terenie powiatu uczestniczącą w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i prowadzącą Oddziały Przygotowania Wojskowego. – Poprzez utworzenie klasy o profilu lotnictwa wojskowego, chcemy zachęcić wszystkich młodych ludzi którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem, a obecnie są na etapie wyboru szkoły średniej do aplikowania właśnie do naszego Liceum w Urlach – dodaje Starosta.

Już od września br. władze powiatu zaplanowały uruchomienie łącznie trzech nowych profili klas: lotnictwa wojskowego, stewardess i stewardów oraz ratownictwa medycznego. Zarząd Powiatu podjął również działania w celu otwarcia w sąsiedztwie szkoły internatu dla uczniów, który dodatkowy zwiększy atrakcyjność szkoły i zapewni bezpieczną i w pełni wykwalifikowaną opiekę dla uczniów poza lekcjami.

Strategiczna współpraca MON i Liceum w Urlach, fot: Ministerstwo Obrony Narodowej