System Wczesnego Ostrzegania już od 1 stycznia 2018 r.

Syreny alarmowe, fot: fotolia.com

Powiat Wołomiński przystąpił do projektu pn. „Budowa i uruchomienie Systemu Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie wołomińskim”, realizowanego z funduszy unijnych.

W ramach projektu na terenie powiatu zostanie wybudowany system złożony z 50 syren alarmowych (punktów alarmowych) wraz z 9 pulpitami sterującymi. Głównym zadaniem systemu będzie ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców przed zjawiskami katastrofalnymi. Liderem projektu jest Powiat Wołomiński, a partnerami 10 gmin powiatu. Wartość projektu wynosi 1.255.183,02 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 756.117,22 zł. W ramach projektu zakupiono: 40 syren elektronicznych 600W, 10 syren elektronicznych 900W, 9 pulpitów sterowania, 10 aplikacji sterujących oraz centralę alarmową.
Czy realizacja projektu jest konieczna i jakie są zalety Systemu Wczesnego Ostrzegania, zapytaliśmy naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego Pawła Kaczmarczyka:
– Powiat jest zobowiązany ustawą do utworzenia Systemu Wczesnego Ostrzegania. Taki system działał dotychczas w powiecie, ale opierał się na syrenach alarmowych z lat 70. ubiegłego wieku i nie spełniał już wymogów związanych z przekazywaniem wiedzy o zagrożeniach. Nowy projekt nie odbiega od nowoczesnych systemów europejskich i zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa ludności w zakresie powodziowym, chemicznym, eksploatacji składowisk, transportu materiałów niebezpiecznych, radiacyjnym, skażenia powietrza i innym.
– Dwie gminy nie przystąpiły do tego projektu, czy to znaczy, że odstąpiły od ostrzegania swoich mieszkańców przed zagrożeniami?
– Absolutnie nie, każda gmina już wcześniej miała wypracowany system ostrzegania. Ideą nowego Systemu Wczesnego Ostrzegania jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców. Dlatego miasta, w których są większe zgrupowania ludzi, powinny mieć na swoim terenie więcej punktów alarmowych. O tym, ile takich punktów będzie w każdej gminie, zdecydowali burmistrzowie i wójtowie. Najwięcej punktów alarmowych, bo aż 8, będzie w Zielonce. Po 7 punktów zostanie zainstalowanych w Wołominie, Markach i Kobyłce, 6 w gminie Klembów i 5 w Ząbkach. W gminach Tłuszcz i Radzymin będą po 4 syreny alarmowe, a w Poświętnem i Dąbrówce po jednej. Rozumiem decyzję włodarzy Jadowa i Strachówki, gdzie zaludnienie jest znacznie mniejsze niż w pozostałych gminach powiatu i którzy woleli pozostać przy dotychczasowych systemach ostrzegania. Użytkownikiem Systemu Wczesnego Ostrzegania na naszym terenie będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Wołomińskiego oraz każda z gmin odpowiednio do zasięgu terytorialnego.
– Jakie są największe zalety Systemu Wczesnego Ostrzegania?
 – Niewątpliwą zaletą jest to, że powiatowy podsystem ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach będzie docelowo zintegrowany z wojewódzkim systemem. System Wczesnego Ostrzegania może być wykorzystywany na terenie jednej gminy, powiatu wołomińskiego lub na terenie całego województwa mazowieckiego. Może być używany do ostrzegania przed nadchodzącym zagrożeniem, ale również wykorzystywany do promocji, z systemu można wygenerować sygnały i dźwięki, ale także informacje i zaproszenia, np. dla mieszkańców na bezpłatne badania. Ponadto, można ten system powiązać z systemami monitoringu lub z pracą Straży Miejskich. System Wczesnego ostrzegania jest po prostu wszechstronny. Ważne jest także to, że w przyszłości każda gmina będzie mogła, w zależności od potrzeb, rozbudować System Wczesnego Ostrzegania o dodatkowe punkty alarmowe.
– Kiedy System Wczesnego Ostrzegania zacznie działać w powiecie wołomińskim?
– Z dniem 1 stycznia 2018 roku zostaną uruchomione wszystkie punkty alarmowe w gminach powiatu wołomińskiego.
źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie